Orhan Atadeniz1953_askistiraptir
Aynı isimli romanın Yeşilçam çevrimidir.