Serter Erusresimyok
Aile bireylerini birbiri ardına kaybeden köylü Reşo’nun güldürüsü.