Haldun Ergüvenç - Ekrem Gökkaya Seslendirmesi1974_kalles
Birbirine düşman ailelerin çocuklarının dramatik aşkı anlatılmaktadır.