Serter ErusAile bireylerini birbiri ardına kaybeden köylü Reşo’nun güldürüsü.