Süleyman KarakayaDüşman iki ailenin yıllar boyu süregelen çekişmeleri…
Bizans tekfurunu yenilgiye uğratan Türk Sultanı Süleyman Şah, Anadolu’ da büyük bir zafer kazanır. Bizans şovalye ve komutanlar onun hazırladığı anlaşmayı imzalamak zorunda kalır...
Başlık parası olmadığı için kızı kaçıran fakir bir köylünün büyük kentteki güldürüsü.