Nesrin AkkoçYanlış haberler üreterek çalıştığı gazeteyi zor durumda bırakan bir gazetecinin güldürüsü.