Niyazi ErDüşman iki ailenin yıllar boyu süregelen çekişmeleri…
Babasının mezarı başında intikam yemini eden Battal Gazi ile sonunda İslamiyet’i kabul eden Bizans’lı Hammer’in öyküsü.