Wolfram PaulusDiğer Avusturya – Türkiye ortak yapımı