Bedia Ener - Füsun Demirel SeslendirmesiFakir ve evli bir adamın ev bulmak için verdiği mücadelenin güldürüsü.