Gülen Kıpçak - Müşerref Çapın SeslendirmesiBirbirine düşman ailelerin çocuklarının dramatik aşkı anlatılmaktadır.
Okumaktan çok müzik ve futbolla ilgilenen iki kardeşin babalarını hangi yollarla kandırdıklarını anlatan komik bir Türk filmi.