Haldun Ergüvenç - Ekrem Gökkaya SeslendirmesiBirbirine düşman ailelerin çocuklarının dramatik aşkı anlatılmaktadır.