Haldun Ergüvenç - Ekrem Gökkaya Seslendirmesi



Birbirine düşman ailelerin çocuklarının dramatik aşkı anlatılmaktadır.