Kemal Ergüvenç - Atıf Kaptan SeslendirmesiBirbirine düşman ailelerin çocuklarının dramatik aşkı anlatılmaktadır.