Mümtaz Ener - Ali Şen SeslendirmesiBirbirine düşman ailelerin çocuklarının dramatik aşkı anlatılmaktadır.