Toron Karacaoğlu - Tamer Yiğit SeslendirmesiBirbirine düşman ailelerin çocuklarının dramatik aşkı anlatılmaktadır.