Ünal Gürel - Hamit Yıldırım SeslendirmesiBirbirine düşman ailelerin çocuklarının dramatik aşkı anlatılmaktadır.