18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali tüm seçkisinin gösterimini yaparak festivali noktaladı.. 18. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, bu yıl “18’in Halle...