Ankara Film Festivali’nden taze bilgiler gelmeye devam ediyor! Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve Halkbank ana sponsor...