“Hiçbir savaş bu kadar kanlı olmadı.Hiçbir toprak bu kadar değer taşımadı.” Çünkü burası SON KALE idi.