BİR MUKAYESE: Çok enerjik, çok hayat dolu başlayan “Züğürt Ağa”, kaybedişin pervasızlığa dönüşmesiyle sona ermişti… Bu film ise enerjik ve hayat dolu başlayıp insanın üst...