1976 yılında konservatuvara girdi. 1976 yılında Kenterler “Yasak Elma” ilk oyununu oynadı. 1977 yılında “Sevgili Oğlum”la sinemaya girdi. 11 yıl İstanbul Şehir Tiyat...